Audiologopēds

Audiologopēds ir ārstniecības persona, kas veic pacientu komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas (balss veidošanas) un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju, terapiju un rehabilitāciju personām jebkurā vecumā, kurām ir dažādas izcelsmes izraisīti runas, valodas, balss, dzirdes un rīšanas traucējumi.

Audiologopēds bērniem var palīdzēt ar skaņu izrunas traucējumiem, kur iemesls var būt gan mēles, lūpu nepietiekama un neprecīza darbība, gan nepareiza elpošana, gan arī sarežģītāki traucējumi kā dizartrija (muskuļu vājums, to nekoordinēta darbība). Tāpat audiologopēds strādā ar valodas attīstības traucējumiem gadījumos, ja bērnam ir neliels vārdu krājums, nepareizas gramatiskās konstrukcijas, nepietiekami lieto valodu savā komunikācijā vai nelieto to vispār.

Valodas attīstība ir bērna primārās attīstības process. Lai spētu efektīvi komunicēt, nepieciešams attīstīt gan bērna receptīvo (spēja saprast), gan ekspresīvo (spēja izteikties) valodu. Vissvarīgākie valodas attīstībā ir bērna dzīves pirmie pieci gadi, kad smadzeņu attīstība notiek visstraujāk. Ir svarīgi sekot līdzi bērna attīstībai un agrīni identificēt traucējumus, lai pēc iespējas ātrāk varētu samazināt vai novērst to atstātās sekas. Valodas attīstības traucējumi iespaido bērna mācīšanās un socializēšanās spējas, kā arī uzvedību un psihisko veselību. Ir dažādi faktori, kas var ietekmēt bērna ekspresīvās valodas attīstību, un tā ieņem lielu lomu bērna vispārējās attīstības procesā.

Audiologopēds strādā arī ar pacientiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, piemēram, cerebrālā trieka, redzes traucējumi, dzirdes traucējumi, dažādi kustību traucējumi, kognitīvie traucējumi un rīšanas traucējumi. Speciālists veic traucējumu diagnostiku un izstrādā individuālu terapijas plānu turpmākajam darbam ar konkrēto pacientu. Terapijas process bieži vien ir ilgstošs un nepieciešama cieša sadarbība ar visiem terapijas procesā iesaistītajiem.

Sazinies ar mums

Klientu atsauksmes

Kliente Linda: Šobrīd bērniņam ir ļoti paveicies ar savām foršajām terapeitēm Jūsu centriņā. Man kā mammai ir neizsakāms prieks par Jūsu visu ieguldīto darbu ar manu bērnu. Sirsnīgs paldies Jums! Un milzīgs paldies Līvai un Elizabetei!!! :)