ABA terapija

ABA (Applied Behavior Analysis) terapija jeb lietišķās uzvedības analīze ir efektīva metode saskarsmes un komunikācijas prasmju veidošanai bērniem, kuriem diagnosticēti autiskā spektra traucējumi (AST). ABA terapija koncentrējas uz sistemātisku pozitīva pastiprinājuma izmantošanu, lai uzlabotu komunikācijas, sociālās, adaptīvās, uzvedības un mācīšanās prasmes, tai skaitā koriģētu nevēlamo uzvedību.  

Regulāri apmeklējot ABA terapijas nodarbības, bērniem ar AST efektīvi var palīdzēt attīstīt savu potenciālu, iekļauties sabiedrībā, sākt runāt vai citā veidā komunicēt.

Uzsākot terapiju, tiek veikta uzvedības analīze, kuras laikā tiek novērtēts bērna valodas lietojuma, komunikācijas prasmju, praktisko iemaņu, lasītprasmes, emociju izpratnes un citu prasmju attīstības līmenis. Izvērtējot iegūto rezultātus, tiek izveidots uzvedības maiņas un prasmju attīstīšanas plāns.

ABA terapija var palīdzēt

  • Apgūt un praktizēt sociālās prasmes.
  • Samazināt nevēlamo uzvedību.
  • Attīstīt atmiņu un mācīšanās spējas.
  • Atpazīt emocijas, imitēt žestus un darbības un apsvērt otra cilvēka sajūtas un nolūkus.
  • Attīstīt valodas izpratni, plūdumu un bagātību, komunikācijas prasmes
  • Noturēt uzmanību, spēt pieņemt lēmumus, plānot, secināt un veikt divus uzdevumus vienlaicīgi.
  • Apgūt ikdienas dzīves iemaņas – spēt atpazīt objektus, izmantot instrumentus u.tml.
  • Pārvaldīt agresijas un trauksmes izjūtas.