Mākslas terapija

Mākslas terapija ir radošs terapijas virziens, kurā izmanto mākslas radošo procesu un terapeitisku sarunu, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka psihoemocionālo un fizisko veselību. Klientam ir iespēja izpaust pieredzes, domas, emocijas un sajūtas, ko bieži nav iespējams pateikt vārdos.

Mākslas terapija ir piemērota bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem. Vienas terapijas sesija ilgst 60 minūtes. Atkarībā no konkrētā klienta vajadzībām mākslas terapeits ieteiks īstermiņa (5-20 sesijas) vai ilgtermiņa terapiju (sākot no 3 mēnešiem). Mākslas terapiju ieteicams apmeklēt reizi nedēļā un ievērot regularitāti.

Kā notiek mākslas terapija?

 • Mākslas terapijas sesiju iesākumā tiek noteikti terapijas mērķi.
 • Katra sesija iesākas ar sarunu un tiek piemērota klients konkrētā brīža vajadzībām un iespējām.
 • Sesijā mākslas terapeits aicina brīvi un spontāni radīt mākslas terapijas darbu vai arī ieteiks veikt mākslas terapijas uzdevumu / metodi, izmantojot dažādus materiālus.
 • Pēc radošā procesa notiek terapeitiska saruna, lai kopīgi izprastu radīto darbu un rastu atbildes uz aktuāliem jautājumiem.

Mākslas terapija ir piemērota visdažādākā vecuma cilvēkiem. Mākslinieciskas dotības, iemaņas vai zināšanas nav nepieciešamas!

Kā mākslas terapija var palīdzēt?

Mākslas terapijas process māca sajust, eksperimentēt, nenosodīt, atraisīties no grūtībām, veidot dziļāku saikni ar sevi, lai ieviestu pārmaiņas ikdienā. Terapijas procesā tiek iesaistīts ķermenis, radošā ekspresija, mijiedarbība ar dažādiem mākslas materiāliem, apgūtas jaunas prasmes. Tiek radīta māksla, kuras mērķis ir atpazīt sajūtas ķermenī, to raisītās emocijas, domas, kas tālāk veido cilvēka uzvedību ikdienā. Šādā veidā klients mācās atpazīt savu grūtību cēloņus ikdienā un veidot jaunas rīcības modeļus, ieradumus, kas uzlabo viņa psihoemocionālo un fizisko veselību.

Mākslas terapija palīdz mazināt:

 • psihoemocionālas grūtības,
 • sensori-motorās, uztveres, kognitīvās, emocionālās, sociālās un garīgās funkcionēšanas grūtības,
 • uzvedības, adaptācijas, mācīšanās traucējumus,
 • dažādu psihisku traucējumu radītas grūtības (depresija, trauksme, panika, somatiformi traucējumi, šizofrēnija, onkoloģija, hroniskas sāpes, atkarības, garīga atpalicība, ēšanas traucējumi, cerebrālā trieka, autisms, UDHS, insults, geriatrija, u.c.).

Sazinies ar mums

Mākslas terapija palīdz attīstīt:

 • sīko motoriku, uztveres, uzmanības un domāšanas funkcijas,
 • mācīties analizēt situāciju, pieņemt lēmumus, risināt problēmsituācijas,
 • regulēt emocijas, pārvarēt stresu,
 • pilnveidot komunikācijas prasmes,
 • attīstīt ar pašapziņu saistītās funkcijas,
 • plānot un organizēt savas darbības un laiku,
 • veicināt iesaistīšanos garīgās aktivitātēs vai darbībās sevis piepildījumam, jēgas un garīgo vērtību atrašanā,
 • …un daudzus citus jautājumus.