Marta Zande

Deju un kustību un terapiju praktizē Marta Zande. Marta ir diplomēta deju un kustību terapeite ar medicīnisko izglītību, kura pieredzi ieguvusi dažādos projektos darbā ar bērniem un pieaugušajiem, vadot gan individuālās, gan grupu sesijas.

Deju un kustību terapija (DKT) ir mākslas terapijas veids, kur deja un kustība tiek izmantota, lai uzlabotu cilvēka fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo veselību. Iepriekšēja pieredze dejā, lai varētu piedalīties deju un kustību terapijā, nav nepieciešama!

Mūsu ķermenis un psihe ir savstarpēji mijiedarbīga sistēma, tādējādi izmaiņas ķermenī un kustībās rada izmaiņas emocionālajā stāvoklī. 

2022. gada jūlijā ikvienam bija iespēja iepazīt deju un kustību terapiju kopā ar mūsu centra terapeiti Martu Zandi festivālā Ogle 2022, kas norisinājās Siguldas pils kvartālā un ko organizē mentālās veselības atbalsta biedrība “OGLE”.

Festivāls aktualizē mentālās veselības nozīmību sabiedrībai saprotamā un saistošā veidā. Pasākuma mērķis ir aicināt apmeklētājus pievērst uzmanību savai labsajūtai, iedrošināt par to runāt un mazināt stigmu sabiedrībā. Vairāk par festivālu uzzini šeit.