Agnese Pastare

Agnese Pastare ir ieguvusi RSU profesionālā maģistra grādu veselības aprūpē ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā un turpina gūt zināšanas dažādos kursos un semināros.  Agnese ir specializējusies darbā gan ar bērniem un pusaudžiem, gan arī ar pieaugušajiem un senioriem dažādu psiholoģisko, emocionālo, fizisko un sociālo grūtību gadījumos.

Vizuāli plastiskās mākslas terapija ir viena no četrām mākslu terapijas specializācijām, kurā izmanto mākslu un radošo procesu terapeitiskā kontekstā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību.

Mākslas terapija ir piemērota visdažādākā vecuma cilvēkiem, turklāt nav nepieciešamas mākslinieciskas dotības, iemaņas vai zināšanas. Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu. Mākslas terapijā tiek izmantoti gan vārdi, gan bezvārdu “valoda” – māksla.

Mākslas terapija spēj ietekmēt visas četras grūtību sfēras: 

  1. psihoemocionālo (piemēram, mazināt depresijas, trauksmes traucējumus, veicināt garīgo un emocionālo labklājību); 
  2. kognitīvo (uzlabot atmiņu, problēmrisināšanas spējas); 
  3. sociālo (veicināt sociālo mijiedarbību, mazināt uzvedības un mācīšanās grūtības); 
  4. un fizisko (mazināt sāpes, uzlabot sīko motoriku, koordināciju) sfēru.

Mākslas terapija ir piemērota visdažādākā vecuma cilvēkiem. Mākslinieciskas dotības, iemaņas vai zināšanas nav nepieciešamas!

Studiju laikā Agnese ir stažējusies Ambulatorajā dienas centrā “Pārdaugava”, “palīdzēsim.lv” un VVC “Ikšķile”, tai skaitā padziļinātāk apguvusi apzinātībā balstītas mākslas terapijas metodes un tehnikas, tādēļ labprāt mākslas terapijas nodarbībās integrē apzinātību, turklāt pēc pamatprofesijas Agnese ir fizioterapeits, kas ļauj nodarbības papildināt ar pareizu elpošanas tehniku apguvi.

Viena individuālā mākslas terapijas sesija ilgst 30-60 minūtes, piemērojoties katram klientam individuāli. Vidēji īstermiņa terapijai paredzētas 10 sesijas. Grupu terapijas ilgums ilgst 60-90 minūtes.

Speciāliste piedāvā:

  • Plaša spektra individuālās un grupu sesijas mākslas terapijā.
  • Konsultācijas bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem (tai skaitā senioriem).
  • Konsultācijas: latviešu valodā.