Psihologa konsultācijas un psiholoģiskā izpēte

Privātpraksē konsultatīvais darbs tiek nodrošināts pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem un bērnu vecākiem. Individuālo konsultāciju laikā tiek sniegts emocionāls atbalsts un, balstoties uz kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas pamatprincipiem, pielietota uzvedības analīze, lai veiksmīgi pārvarētu radušās grūtības. Tiek veiktas arī kognitīvās un emocionālās sfēras izpētes un atzinumu sagatavošana, autiskā spektra traucējumu diagnostika, kam izmanto ADOS un ADI-R testus. Psiholoģiskās izpētes (psihodiagnostikas) mērķis ir, izmantojot dažādas psiholoģiskās pārbaudes metodikas, izzināt cilvēka intelektu, personību, emocijas, attiecības, kā arī izprast pašam sevi un savas grūtības, taču visbiežāk psiholoģisko izpēti veic ar kāda speciālista vai institūcijas nosūtījumu, kas var būt ārsts (psihiatrs, neirologs, ģimenes ārsts), tiesa, bāriņtiesa, pedagoģiski medicīniskā komisija.

Psiholoģiskā izpēte bērniem

sniedz iespēju novērtēt bērna gatavību skolai; uzzināt par bērna kognitīviem procesiem (atmiņu, uzmanību, uztveri, domāšanas īpatnībām); rast palīdzības veidus mācību vielas sekmīgākai apguvei; novērtēt bērna sociālo un emocionālo attīstību; izzināt bērna mācīšanās grūtību cēloņus, kā arī iespējamos risinājumus; attiecību un uzvedības problēmu cēloņus; noskaidrot sava bērna attīstības līmeni un saprast, kā viņam labāk palīdzēt.

Psiholoģiskā izpēte pieaugušajiem

sniedz iespēju iegūt personības vadošo emociju, raksturiezīmju, vajadzību, resursu raksturojumu; uzzināt par saviem kognitīvajiem procesiem (atmiņu, uzmanību, uztveri, domāšanas īpatnībām); iepazīt sev raksturīgākās saskarsmes īpatnības ar apkārtējiem; veiksmīgāk izvēlēties sev atbilstošu profesiju un veicināt karjeras plānošanu.

Geštaltterapija

Geštaltterapija ir viens no mūsdienu humānistiskās psihoterapijas virzieniem. Tās pamatā ir ideja, ka cilvēks piedzimst ar spēju veidot labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, tomēr dažādu apstākļu rezultātā šis process tiek ietekmēts un tajā rodas šķēršļi. Geštaltterapijas laikā klientam tiek dota iespēja paust sev svarīgas izjūtas, būt uzklausītam, gūt spēku pārvarēt grūtākus dzīves brīžus un drosmi pieteikt sevi pasaulei. Geštaltterapija ir divu cilvēku un personību saskarsme un saruna ne tikai par aktuālo, bet arī pagātnes situāciju apzināta piedzīvošana, lai pagātnes materiāls tiktu integrēts cilvēka pieredzē, un cilvēks spētu rast sev vispiemērotāko veidu, kā dzīvot saskaņā ar sevi.