Klīniskais un veselības psihologs Rudīte Terehova

Rudīte ir sertificēts klīniskais un veselības psihologs ar profesionālā maģistra grādu psiholoģijā. Papildu izglītība profesionālajā jomā iegūta ģimenes un sistēmiskajā psihoterapijā, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes divu gadu doktorantūras studijās programmā „Psiholoģija”.

Klīniskā psiholoģe Rudīte Terehova piedāvā individuālās konsultācijas pieaugušajiem un pāru terapiju. 

Tāpat  Rudīte praktizē psiholoģisko izpēti pieaugušajiem, kas tiek veikta pēc pašas personas iniciatīvas (pašizziņas veicināšanai) vai arī pēc dažādu speciālistu vai institūciju nosūtījuma.

Izglītība

 • 2018. - 2020. studijas Rīgas Stradiņa universitātē doktorantūras programmā “Psiholoģija”.
 • 2016. gada novembrī pabeigtas apmācības Smilšu spēles terapijas metodē (metodes praktizētāja).
 • 2011. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmija, iegūts maģistra grāds psiholoģijā.
 • 2007. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmija, Iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā.

Dalība konferencēs, sertifikāti, atzinības

 • 2022.g.17. jūnijs - sertifikāts Nr.2022-70. Seminārs „Kā psihologiem atpazīt atkarības pazīmes”. (Profesionālās tālākizglītības un pilnveides iestāde „Exploro mācību centrs”.
 • 2022.g.21.septembris - sertifikāts Nr.2022-202. Seminārs „Kas ir epilepsija”. Profesionālās tālākizglītības un pilnveides iestāde „Exploro mācību centrs”.
 • 2022.g. 9.oktobris - sertifikāts Nr.2022-185. Apmācību kurss „Mazās metodes psiholoģiskajā izpētē. Profesionālās tālākizglītības un pilnveides iestāde „Exploro mācību centrs”.
 • 17.09.-08.10.2022 - apliecība Nr.2022/2266. Psiholoģiskā novērtēšana ar intelekta struktūras testu (IST). Rīgas Stradiņa universitāte.
 • 11.-12.marts 2020 - apliecība Nr.LKBT-2020-K-1-075. Kognitīvi biheiviorālā terapija depresijas un pašnāvības risku novēršanai.
 • Tiesībām izmantot Latvijas klīniskās personības testu (LKPT) - reģistrācijas Nr.2019/2977.
 • 2017 - apliecība par dalību seminārā „Smilšu spēles terapija darbā ar bērniem un veciem cilvēkiem”, Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrība.
 • 2016 - sertifikāts Nr.04P/2016 par programmas „Psihiatrija” apgūšanu. RGI (Rīgas Geštalta Institūts).
 • 2016 - apliecība Nr.4/28 par tālākizglītības kursa „Smilšu spēles bilžu valoda” apgūšanu ar tiesībām integrēt smilšu spēles terapijas metodi psihoterapeita profesijā. Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrība.
 • 2016 - psihologa sertifikāts Nr.6691. Baltijas Psihologu Asociācija (BPA).
 • 2015 - LR Labklājības Ministrijas atzinības raksts Nr. 64 par psihologa pienākumu veikšanu VSAC filiālē „Ropaži”.
 • 2015 - apliecinājums „Darbs ar bērniem psihoterapijā”. Baltijas Sistēmiskā Apmācība (BSA) un Ģimenes Psihoterapeitu Kopprakse.
 • 2015 - apliecinājums par dalību konferencē „Starp mums vecākiem runājot”. Latvijas Sistēmisko un Ģimenes Psihoterapeitu Biedrība (LSĢPB).
 • 2012 - LR Labklājības Ministrijas atzinības raksts par psihologa pienākumu veikšanu VSAC filiālē „Ropaži”.
 • 2012 - sertifikāts ar tiesībām izmantot Minesotas daudzfaktoru personības aptauju „MMPI-II”. Latvijas Klīnisko Psihologu Asociācija.
 • 2011 - apliecība par profesionālās pilnveides semināra tēmu - stresa menedžments; laika plānošana sociālā darba speciālista ikdienā, stresa novērtēšanas instrumentārija izmantošana sociālajā darbā – apgūšanu. SIA „PKC” (Pašvaldību konsultāciju centrs).
 • 2010 - apliecība par mācību kursa „Seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem” apgūšanu. Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”.
 • 2010 - starptautiskais sertifikāts metodikā „MarteMeo” (ģimenes sistēmiskā terapija) – „Praktiķa līmenis”. MARTEMEO Starptautiskais Centrālais Birojs.
 • 2009 - sertifikāts par piedalīšanos XIV starptautiskajā kreativitātes konferencē „Kreativitāte individualitātes dzīves gaitā” Rīgā. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmija (RPIVA).
 • 2009 - sertifikāts „Sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un realizācija”. SIA „PKC” (Pašvaldību konsultāciju centrs).
 • 2009 - apliecība „Pozitīvās psiholoģijas intervences metodes”. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmija (RPIVA).
 • 2008 - sertifikāts „Velosipēds – labs instruments, lai tiktu līdz mērķim jeb sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un īstenošana”. SIA „Narmada”.
 • 2008 - LR Labklājības Ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldes izziņa par dalību seminārā “Likumības, kārtības un drošības nodrošināšana valsts ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā”.
 • 2008 - LR Labklājības Ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldes izziņa par dalību seminārā “Rehabilitācijas process valsts ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā”.
 • 2007 - sertifikāts par dalību trešajā LPPA rīkotajā konferencē „Starpaugstskolu pētījumu dialogs”. Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija (LPPA) un Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola (SPPA).
 • 2007 - sertifikāts par piedalīšanos ar referātu III Jauno Zinātnieku Konferencē, Rīgā. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmija (RPIVA).
 • 2006 - sertifikāts par piedalīšanos XI starptautiskajā kreativitātes konferencē „Kreativitāte kā process” Rīgā. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmija (RPIVA).
 • 2005 - sertifikāts ar tiesībām izmantot Ketela personības izpētes testu (16PF). Sanktpēterburgas Valsts universitāte.
 • 2005 - sertifikāts ar tiesībām izmantot Gilforda testu. Sanktpēterburgas Valsts universitāte.