Geštaltterapeite Lana Puntusa

Geštaltterapija ir divu personību satikšanās un saskarsme, kuras rezultātā cilvēks jūt, piedzīvo, apjauš un apzinās ko vairāk par sevi, savām vajadzībām un izvēlēm. Tas ir radošs process, kurā tiek meklētas atbildes un veidojas pieredze, kurā piedzīvojam sevi.

Terapijas procesā Lana būs līdzvērtīgs sarunu biedrs un ar interesi uzklausīs ikkatru klientu, dalīsies savos novērojumos par klientam raksturīgo komunikācijas veidu un ķermeņa valodu, paudīs arī savas izjūtas, esot saskarsmē ar klientu, kas, savukārt, klientam palīdzēs apzināties, kā viņš veido attiecības ar citiem.

Terapijas procesā klientam tiek lūgts dalīties par sev aktuālo, savām izjūtām, pārdzīvojumiem, vajadzībām. Ikvienam ir būtiski sajust siltu, labvēlīgu, drošu vidi, lai tā kalpotu par augsni radošajam procesam, kas vērsts uz darbu ar šā brīža dzīves izaicinājumiem.

Lanas darbu ar klientiem ietekmē arī pašas piedzīvotais uz ķermeni orientētās, apzinātībā balstītās praksēs.

Terapijas process notiek integratīvi eklektiskajā pieejā, iekļaujot geštaltterapijas un apzinātībā balstītu pieeju.

Klientu atsauksmes

Kliente Guna: Iesaku tikties ar Lanu! Jūs gaida sirsnīgs, iejūtīgs un visnotaļ cilvēcīgs terapeits. Ar savu enerģiju viņa aizrauj, taču ar dzīves un darba pieredzi - jūt arī īstos klusuma brīžus.