Klīniskā psiholoģe Ilze Zemture

Mg. psych. Ilze Zemture ir klīniskā psiholoģe ar sertifikātu klīniskajā un veselības psiholoģijā. Papildus tam Ilze darbojas arī juridiskās psiholoģijas jomā, ir tiesu psiholoģijas eksperta sertifikāts. Absolvējusi Latvijas Universitātes Psiholoģijas, pedagoģijas un mākslas fakultāti un ieguvusi profesionālā maģistra grādu psiholoģijā. 

Ilze praktizē psiholoģisko izpēti gan bērniem, gan pieaugušajiem. 

Bērniem psiholoģiskā izpēti pamatā tiek veikta saistībā ar dažādām emocionālām, uzvedības vai mācīšanās grūtībām, kā arī, lai diagnosticētu autiskā spektra vai kādus citus attīstības traucējumus. 

Pieaugušajiem psiholoģiskā izpēte tiek veikta vai nu pēc pašas personas iniciatīvas, lai izzinātu savas vājās un stiprās puses, vai arī pēc ārsta vai kādas institūcijas, piemēram, bāriņtiesas pieprasījuma.

Sazinies ar mums