Psiholoģiskā izpēte jeb psihodiagnostika

Mūsu centrā tiek veiktas kognitīvās un emocionālās sfēras izpētes un atzinumu sagatavošana. Psiholoģiskās izpētes (psihodiagnostikas) mērķis ir, izmantojot dažādas psiholoģiskās pārbaudes metodikas, izzināt cilvēka intelektu, personību, emocijas, attiecības. Psiholoģiskā izpēte tiek veikta individuāli gan pieaugušajiem, gan bērniem. 

Psiholoģisko izpēti var veikt pēc paša cilvēka iniciatīvas ar mērķi labāk izzināt, izprast pašam sevi un savas grūtības. Taču biežāk psiholoģisko izpēti veic ar kāda speciālista vai institūcijas nosūtījumu, kas var būt ārsts (psihiatrs, neirologs, ģimenes ārsts), pedagoģiski medicīniskā komisija u.c.

Psiholoģiskā izpēte bērniem

Psiholoģiskā izpēte jeb psihodiagnostika palīdz: 

 • novērtēt bērna gatavību skolai; 
 • uzzināt par bērna kognitīvajiem procesiem (atmiņu, uzmanību, uztveri, domāšanas īpatnībām) un rast palīdzības veidus mācību vielas sekmīgākai apguvei; 
 • novērtēt bērna sociālo un emocionālo attīstību; 
 • izzināt bērna mācīšanās grūtību cēloņus, kā arī iespējamos risinājumus;
 • attiecību un uzvedības problēmu cēloņus; 
 • noskaidrot sava bērna attīstības līmeni un saprast, kā viņam labāk palīdzēt.

Psiholoģiskā izpēte pieaugušajiem

Psiholoģiskā izpēte pieaugušajiem sniedz iespēju: 

 • iegūt personības vadošo emociju, raksturiezīmju, vajadzību, resursu raksturojumu; 
 • uzzināt par saviem kognitīvajiem procesiem (atmiņu, uzmanību, uztveri, domāšanas īpatnības); 
 • iepazīt sev raksturīgās saskarsmes īpatnības ar apkārtējiem; 
 • veiksmīgāk izvēlēties sev atbilstošu profesiju un veicināt karjeras plānošanu.

Klīniskā psihologa psihodiagnostika pieejama:

 • bērniem (ADOS tests autiskā spektra traucējumu (AST) diagnostikai, kognitīvās un emocionālās sfēras izpētes);
 • pusaudžiem (intelektuālais tests);
 • un pieaugušajiem (emocionālās, kognitīvās un personības sfēras izpētes).

Klientu atsauksmes

 

Kliente Linda: Mēs bijām uz ADOS testu pie Mika Valtera. Pēc šīs vizītes beidzot sāku kaut ko saprast, kas ir ar manu bērnu un kā viņam palīdzēt. Sniedza arī informāciju, cik nu varēja, par to, kur tuvāk mūsu dzīvesvietai meklēt ABA terapeitus un citus speciālistus. Katrā ziņā, atsauksmes tās labākās no mūsu puses.Kliente Laura: Mēs ADOS veicām pie Mika Valtera. Viennozīmīgi labākais speciālists, ko esmu satikusi. Visu sīki, smalki izskaidroja, ieteica terapeitus, tālāko ārstniecības gaitu utt. Viennozīmīgi ar visām četrām par viņu.Kliente Gunda par ADOS testu: Dārgi, bet iesaku! Manam bērnam bija kontakts uzreiz ar klīnisko psihologu Miku Valteru. Nerāvās ārā no kabineta un darīja, cik, protams, saprata.
Kliente Santa par ADOS testu: Es arī pievienojos pozitīvajām atsauksmēm par Miku Valteru!