Koučings

Koučings ir apzināta un efektīva virzība uz mērķi nākotnē. Klients patstāvīgi nosaka sev svarīgus un nozīmīgus mērķus, izstrādā efektīvas stratēģijas to sasniegšanai un īsteno vispiemērotāko no tām. Atšķirībā no psihoterapijas, kas balstās uz klienta līdzšinējo pieredzi, koučings ir vērsts uz nākotni, klientam raugoties no jauna skatu punkta ārpus paša esošajiem domāšanas un rīcības modeļiem. ICF (International Coaching Federation) definē koučingu kā “Partnerība ar klientiem pārdomas rosinošā un radošā procesā, kas viņus iedvesmo maksimizēt savu personīgo un profesionālo potenciālu”.

Kam koučings varētu būt interesants un vērtīgs?

Koučings noderēs ikvienam, kurš ir gatavs uzņemties atbildību un īstenot savas dzīves vispievilcīgāko versiju, bet šobrīd:

  • jūtas iestrēdzis, apmaldījies vai apmulsis
  • ir sasniedzis savas profesionalitātes/karjeras virsotni un domā: “kur un ko tālāk?”
  • ir skaidrība par saviem mērķiem, bet novilcina virzību uz priekšu
  • dzīvo mierīgu dzīvi, bet jūt, ka trūkst degsmes un dzīvesprieka
  • saprot, ka neko nesaprot
  • domā, ka to īstenot nav pa spēkam
  • jūt pārmaiņas, bet īsti nezina, kā rīkoties
  • “meklē sevi”
  • stāv izvēles priekšā, ko mācīties un apgūt u.tml.

Jāpiebilst, ka koučings nebūs īstā metode, ja klients no kouča gaida padomus un gatavas receptes, ja klients nav gatavs aktīvi darboties, lai sasniegtu savus mērķus un, ja klients netic savu mērķu panākumiem. Koučs ir partneris koučinga sadarbībā un ievēro profesionālo ētikas kodeksu.