Psihologa konsultācijas

Mūsu centrā konsultatīvais darbs tiek nodrošināts pieaugušajiem, pāriem, pusaudžiem, bērniem un bērnu vecākiem. 

Individuālo konsultāciju laikā tiek sniegts emocionāls atbalsts un, balstoties uz kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas pamatprincipiem, pielietota uzvedības analīze, lai veiksmīgi pārvarētu radušās grūtības. 

Tiek veikta arī autiskā spektra traucējumu diagnostika. Autiskā spektra traucējumu diagnostikai izmanto ADOS un ADI-R testus. ADOS diagnostikas laikā tiek testēts bērns. ADI-R tests ir strukturēta intervija ar vecākiem.

Kas ir klīniskais psihologs?

Klīniskais psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē, kurš sniedz psiholoģisko palīdzību dažādu garīgo, emocionālo un uzvedības traucējumu, kā arī citu psiholoģisko problēmu gadījumos. Plašāk.

Konfidencialitāte

Psihologs savā darbā ievēro profesionālās ētikas un konfidencialitātes prasības attiecībā pret klientu un viņa sniegto informāciju, izņemot gadījumus, ja klients apdraud savu vai citu dzīvību vai veselību.

Svarīgi zināt!

Psihologs nenosaka diagnozes un nozīmē medikamentozu ārstēšanu (to dara psihiatrs) .