Koučs Vineta Saulīte 

Koučs jeb izaugsmes veicinātājs pēc Latvijas profesiju klasifikatora ir partneris koučinga sadarbībā un ievēro profesionālo ētikas kodeksu. Kouča profesionalitāti apstiprina starptautisku koučinga organizāciju (ICF, ICA) sertifikāts.

Akreditācija un izglītība

Papildu apmācības

 • 2022 Conscious Mastery Certification Preparation Course, Style of Life Academy, International Coaching Center.
 • 2022 A Trainer’s Training, Ericson International.
 • 2021 Mentor Coach Certification, L-CON Global.
 • 2019 The Art and Science of Mindfulness, Ericson International.
 • 2017-2018 Coach Mastery, Ericson International, Moscow.
 • 2014 Team Coaching, Ericson College International, Rīgas koučinga skola.
 • 2013 ICF Coaching Competencies, ICF Latvia.

Citas Vinetas aktivitātes šobrīd

 • Komandu koučs uzņēmumos un valsts pārvaldē.
 • Jauniešu izaugsmes programmas "Jādara!" līdzautore un trenere (~ 5500 dalībnieku).
 • Pirts ceremoniju veicēja.

Kā notiek koučinga sesijas?

 • Pirmā iepazīšanās notiek pusstundas sarunā tiešsaistē (bez maksas), kurā koučs un klients viens ar otru iepazīstas un saprot, vai un kā koučings var palīdzēt un abpusēji sajūt, vai viens otram būs “īstais koučs un īstais klients”.
 • Pirmajā sesijā tiek izvirzīti mērķi un termiņi. Klientam tiek dota iespēja izpētīt un saprast, kādēļ izvirzītais mērķis ir tik svarīgs un ko klients vēlas panākt. Klients modelēs un izveidos sev vislabāko nākotnes vīziju, atklās, kādi resursi ir vajadzīgi un attīstāmi.
 • Katrā nākamajā sesijā klients noteiks vislabāko sasniedzamo rezultātu sesijas beigās, kas mudinās uz rīcību pēc sesijas, lai virzītos uz mērķi un sāktu īstenot savu vīziju.


 • Ik pa laikam kopā ar kouču tiks veikts apkopojums, lai izmērītu progresu un klients noteiktu sev tālāko virzību.
 • Koučinga instrumenti ir neirolingvistikas un uz smadzeņu zinātnes balstītas tehnikas, un pati galvenā no tām ir apzināšanās veicināšana.
 • Koučinga sadarbība parasti ilgst 6-12 sesijas. Ir iespēja vienoties par papildu sesijām, ja tas ir nepieciešams.
 • Koučinga vērtīgākais pienesums ir tas, ka klients iemācās iepazīt sevi un mācās no tā.